باران ملودی
می 28, 2018

مهد کودک

فرزندان آفتاب

در مهد کودک فرزندان آفتاب، کودکان در طول حیاتی ترین سال های رشد خود، فعالیت های خلاقانه و راه های بروز استعداد های خود را فرا می گیرند. آنها به جهت داشتن فرصتی جدید برای تبلیغات مجدد و طراحی وب سایت خود به ما مراجعه کردند.

خواست ما ایجاد یک برندی بود که بتواند نمایانگر هنرمندی، خلاقیت و استعدادی که مهد کودک فرزندان آفتاب ارائه می دهد باشد و همچنین استفاده از رنگ ها و اشکال خاص که این حس را القا کنند.